กันสาดผ้าใบ หลังคากันสาด แบบมีแขนค้ำ

เป็นกันสาดแขนค้ำที่สามารถหมุนได้ในลักษณะ ครึงวงกลม ขนาด
กว้าง 90ซม ยื่น 80ซม ปกติ 18,886 บาท ราคาพิเศษ เดือน เมษายน ถึงพฤษภาคม เหลือเพียง 9,000 บาท (ผ้าสีครีม เทา )

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

@sssgroup เวลาแอดให้ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ

กันสาด

QR Code Line

กันสาด

กันสาดแขนค้ำสวิงได้

กันสาด

กันสาดแขนค้ำสวิงได้

กันสาด

กันสาดแขนค้ำสวิงได้

กันสาด

กันสาดแขนค้ำสวิงได้

กันสาด

กันสาดแขนค้ำสวิงได้