หลังคาพับเก็บได้

เป็นโครงสร้างหลังคาที่สามารถเลื่อนเข้าและออก ได้

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

หลังคาพับเก็บ2

กันสาด

โรงแรมเซ็นทารา พัทยา