กันสาดผ้าใบ หลังคากันสาด แบบคาโนพี

เป็น กันสาดผ้าใบ กึ่งรูปแบบหลังคาที่ใครพบเห็นสร้างความรู้สึกเป็นกันเอง และสร้างแรงดึงดูดให้แก่ผู้พบเห็น

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้