กันสาดดีไลท์

กันสาดดีไลท์ แผ่นดีไลท์มีลักษณะโปร่งแสง เป็นลอน โครงสร้างมีทั้งสแตนเลสและเหล็กให้เลือก

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้