กันสาด Skylight

กันสาด สกายไลท์ โครงสร้างกันสาดเป็นอลูมิเนียมอบสีขาว ติดตั้งได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร มีทั้งระบบม่านแนวนอนและแนวตั้ง สามารถเลื่อนเปิด-ปิด โดยใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุม

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้