กันสาดพับเก็บ E5

กันสาดอัตโนมัติพับเก็บได้ โครงสร้างกันสาด เป็นเหล็ก ตัวฐานซ้าย-ขวามีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรง

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

GMM