กันสาดพับเก็บ H8

กันสาด อัตโนมัติ พับเก็บได้ โครงสร้างกันสาดเป็นเหล็ก แขนกันสาดสามารถปรับองศาได้ มีความแข็งแรง มีให้เลือกทั้งระบบมือหมุนและระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

ร้าน กนกวรรณ ทับทอง