กันสาด พับเก็บได้ C3

กันสาดอัตโนมัติพับเก็บได้ โครงสร้างกันสาดพับเก็บเป็นอลูมิเนียม รูปทรงสวยงาม แข็งแรง

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

Thai Oil

กันสาด

ธนาคารธนชาต

กันสาด

WINE I LOVE YOU