ระแนงเนียม RN111

ระแนงโมเดิร์น เฟรมอลูมิเนียม
ใช้วัสดุคลุมปูป้องกันความร้อน
ได้ทั้งเก๋ ได้ทั้งประโยชน์ใช้สอย
ปกติ ตรม.5,000.- พิเศษตรม.3,999.-(ถึงกุมภาพันธิ์)

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้