กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล ทรงเพทาย

กันสาดไวนิล หลังคาไวนิล
เสริมด้วยเส้นสเตนเลส ลาย
ด้าน เสริมความขรึม มีพลัง

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้