ระแนงเนียม โมเดิร์น

กันสาด ทำจากเฟรมอลูมิเนียม และวัสดุ
กันความร้อน ให้ความร่มเย็นด้วยลีลาทันสมัย

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้