ผ้าซุปเปอร์คูลนิลอน

เป็นผ้าเกรดสูงตระกูลของผ้าคูลนิลอน มีความหนา และทนทานที่สูงกว่าผ้าคูลนิลอนทั่วไป

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้