กันสาด ไวนีล

กันสาด เป็นวัสดุที่ใช้คลุมโครงที่เป็นฉนวนกันความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ มีให้เลือกหลายสี ขาว นำตาลใบจาก และ สีโอ๊ค

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้