ร่มใหญ่เสาริมทรงกลม8เหลี่ยม

ขนาดร่มใหญ่เสาริมทรงกลม8เหลี่ยม มี 2 ขนาด
กว้างxยาวx สูง
2.5 x 2.5 x 2.45 พร้อมหินขัดถ่วง50กก.(Kg)
3.0 x 3.0 x 2.45 พร้อมหินขัดถ่วง50กก.(Kg)
ขนาด 3.0 x 3.0 ม.
สินค้ามีจำนวนจำกัด

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้