ร่มใหญ่เสาริมทรงสี่เหลี่ยม

ขนาดร่มใหญ่เสาริมทรงสี่เหลี่ยม มี3ขนาด
กว้างxยาวx สูง
2.0 x 2.0 x 2.45 พร้อมหินขัดถ่วง40กก.(Kg)
2.5 x 2.5 x 2.45 พร้อมหินขัดถ่วง50กก.(Kg)
3.0 x 3.0 x 2.45 พร้อมหินขัดถ่วง50กก.(Kg)
**ราคาโปรโมชั่น 1 ก.พ. 57 - 31 มี.ค. 57 เท่านั้น**
ขนาด 2.0 x 2.0 ม. 8,000 บาท
ขนาด 2.5 x 2.5 ม. 9,000 บาท
สินค้ามีจำนวนจำกัด

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้