ฝาครอบกันน้ำฝน

เป็นอุปกรณ์เสริมในกรณีติดกันสาดติดด้านหน้าปูน เพื่อป้องกันน้ำไหลผ่านช่องว่างระหว่างกำแพงกับตัวกันสาด

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้