มอเตอร์ไฟฟ้า

กรณีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน อุปกรณ์จะเป็นตัวช่วยที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน มีให้เลือกใช้หลายแบบ หลายขนาด ตามความเหมาะสมของความกว้างยื่นของชุดกันสาด ...ชุดมอเตอร์ซอมฟี่ พร้อมสวิตซ์ หรือเลือกเพิ่มพิเศษ รีโมทคอนโทรลและชุดมอเตอร์มาตราฐานเทียบเท่า

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้