ผ้าอะครีลิค(Acrylic fabrics)

เป็นผ้าอะครีลิคที่มีคูณสมบัติกันแดดฝนที่มีประสิทธิภาพสูง
ลวดลายคลาสสิคสไตล์ยุโรป[ตัวอย่างบางส่วน]

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

มบ.เนินน้ำ-ชลบุรี อะคริลิค

กันสาด

หมู่บ้านปรียาSKTผ้าอะครีลิค

กันสาด

ร้านดังกิ้นโดนัท ผ้าอะครีลิค

กันสาด

คอร์ทยาร์ด ผ้าอะครีลิค

กันสาด

โครงการสยามโรยัลวิล (อะครีลิค)