[ตัวอย่างผ้าบางส่วน] ผ้าโพลีเอสเตอร์

เป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามเหมาะใช้ในงานกันสาด มีให้เลือกมากมายให้ตรงกับบ้าน อาคาร สถานที่ต่างๆ ...........ตัวอย่างบางส่วน

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

บางคูวัต L007แดงขีดขาว

กันสาด

หมู่บ้านชัยพฤกษ์ 2

กันสาด

สบายแมนชั่น L206แดงเลือดหมู

กันสาด

หมู่บ้านรอยัลราชาวดี

กันสาด

คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์

กันสาด

มบ.เก้าแสน 2 L002 เหลืองแถบขาว

กันสาด

ถนนราชมรรคา

กันสาด

นิคมอมตะ L009 เขียว-น้ำเงิน

กันสาด

ร้านกาแฟ L007 แดง-ขาว

กันสาด

หมู่บ้านพฤกษ์ลดา