ม่านม้วนแนวดิ่ง (สาดสายฝน)

เป็นกันสาดอัตโนมัติแนวดิ่งที่ใช้งานทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารสามารถกันได้ทั้งแดดและกันได้ทั้งฝน บริเวณวงกบประตูหน้าต่างไม่ให้เกิดความเสียหาย
มักใช้งานตามอาคารสูงคอนโดมิเนียมและที่แดดส่องเข้าลึกๆมาในตัวที่พักอาศัย

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

วรบุระ รีสอร์ท

กันสาด

โรงแรมคอร์ทยาร์ท(Courtyard Hotel)

กันสาด

มบ.เมืองเอก-รังสิต

กันสาด

หมู่บ้านหัวนา หัวหิน

กันสาด

ถนนพัฒนาการ ซ.25......

กันสาด

บ้านพักตากอากาศ

กันสาด

แพอาหาร

กันสาด

โรงแรม มโนราห์

กันสาด

ซอยหมู่บ้านเขาน้อย

กันสาด

ซอยวัดบ่อฝ้าย

กันสาด

โรงงานข้าวโพด

กันสาด

ห้างสรรพสินค้า

กันสาด

สนามบิน

กันสาด

ใกล้พระราชวังบางปะอิน