ม่านภายในRoller blind (เย็นนาน)

(สินค้าใหม่)เป็นม่านม้วนกันแดดที่ใช้ภายในตัวอาคาร สำนักงาน ตัวผ้าเป็นผ้าที่มีคุณสมบัติกันแดด(sun screen)รูปทรงหรู สบายตา

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้