กันสาดทรงพัดทรงโค้งพับเก็บได้

เป็นกันสาดสไตล์ยุโรป(Canopy)ที่สามารถพับเก็บได้
โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม ดูดีมีสไตล์ และไม่บดบังทัศนียภาพยามที่ไม่จำเป็นต้องใช้

ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้