ตัวอย่างที่ลูกค้าใช้รุ่นนี้

กันสาด

หัวหิน

กันสาด

ปั๊มน้ำมัน บางจาก

กันสาด

หมู่บ้านตากอากาศ พัทยา

กันสาด

บ้านพัก ชลบุรี

กันสาด

บ้านพัก กรุงเทพ

กันสาด

อาคารแพขาว

กันสาด

สถานศึกษา

กันสาด

ปั๊มน้ำมัน

กันสาด

มบ.วรารมย์เลควิว

กันสาด

ฉิมพลี ซ.20 ตลิ่งชัน

กันสาด

ถนนสุขุมวิท ซ.38