[หน้าแรก] - [เกี่ยวกับบริษัท] - [สินค้าและบริการ] - [ตัวอย่างกันสาด] - [ติดต่อบริษัท]

กันสาดพับเก็บ รุ่น จี แอล 3 (GL-3)

โครงสร้างสีอบขาว(Power coat) ทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง จะเสริมเข้ากับบ้านหรือสถานที่ได้อย่างลงตัวและด้วยโครงสร้าง
สีอบยังเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันสนิมจากความชื้นได้เป็นอย่างดี
และด้วยคุณสมบัติหลักของกันสาด ที่สามารถพับเก็บเข้าได้ (Folding arm system)
ท่านจะสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่รอบบ้านท่านได้อย่างสูงสุด โดยไม่ปิดบังทัศนียภาพบ้านของท่าน

กันสาดแขนตรงรุ่น อาร์ที 01 (RT-01)
เป็นกันสาดนำเข้าจากประเทศสเปน ถิ่นกระทิงดุ ด้วยโครงสร้างสีอบขาว(Power coat)
ทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง จะเสริมเข้ากับบ้านหรือสถานที่ได้อย่างลงตัว และด้วยโครงสร้าง
สีอบยังเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันสนิมจากความชื้นได้เป็นอย่างดี
ตัวกันสาดสามารถหมุนได้เกือบครึ่งวงกลม(180 ') สามารถแก้ปัญหาแสงแดดที่ส่อง
เข้ามาในแนวลาดเอียงมากๆได้เป็นอย่างดี สามารถป้องกันความเสียหายของกรอบ
ประตูและหน้าต่างบ้านของท่านจากเม็ดฝนได้อย่างดี มีความแข็ง คงทน ยาวนาน

กันสาดแนวดิ่ง รุ่น วีที01 (VT-1)
เป็นกันสาดนำเข้าจากประเทศสเปน ถิ่นกระทิงดุ ด้วยโครงสร้างสีอบขาว(Power coat)
ทุกชิ้นส่วนโครงสร้าง จะเสริมเข้ากับบ้านหรือสถานที่ได้อย่างลงตัว และด้วยโครงสร้าง
สีอบยังเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันสนิมจากความชื้นได้เป็นอย่างดี
เป็นกันสาดที่เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง โดยมีสลิงเป็นแนวขึ้นลง เป็นกันสาดที่สามารถ
ป้องกันแดด และเม็ดฝน ที่มีประสิทธิภาพสูง