สวัสดีSARDSONGSANG.COM ยินดีต้อนรับ

กันสาดอัตโนมัติแอลซ่ามิติใหม่แห่ง http://newthaicasinos.com/happy-luke/ วงการกันสาดพับเก็บได้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยใหม่ล่าสุดจากประเทศสเปน ท่านสามารถเลือกใช้การควบคุมได้ หลายวิธีการทั้งแบบมือหมุน(Manual) และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า(Motorized) ซึ่งยังสามารถพ่วงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆได้อีก เช่นรีโมทคอนโทรลและระบบเซ็นเซอร์ลมและแดด

ย 

HBA

HBA

สนใจกันสาดสอบถามสายด่วน โทร.0-1813-3799

จัดทำโดย บริษัท สาดส่องแสง จำกัด ฝ่าย IT ติดต่อ sombat@sardsongsang.com